Testirajte pamćenje i osvojite 1000 kuna

Written by on 30/04/2020

Od danas na Anteni Zagreb možete osvojiti 1000 kuna za potrošiti u mesnicama Ravlić, više nego dovoljno za zalihe ili možda za veliki roštilj i slavlje kad napokon sve prođe.

Pravila su jednostavna: natjecateljima ćemo pročitati popis za kupovinu od 10 artikala i oni imaju 15 sekundi da ponove što više njih. Svaki točno navedeni artikl Vam donosi 100 kuna, što znači da 10 točnih donosi 1000 kuna.

Prijave se šalju SMS-om na broj 60123. U prijavi treba napisati ime i prezime, te ključnu rečenicu RECI PA ISPECI (cijena SMS-a je 2,40 kn, PDV uključen). Nakon SMS-a samo trebate čekati naš poziv.


Pravilnik:

Antena Zagreb d.o.o., Ul. Dragutina Domjanića 1, 10000 Zagreb, OIB: 70766135587, objavljuje Pravila sudjelovanja u Nagradnom Natječaju „Reci pa ispeci“

Članak 1.

Priređivač Nagradnog natječaja je Antena Zagreb d.o.o., Ul. Dragutina Domjanića 1, Zagreb, OIB: 70766135587 (dalje u tekstu: Priređivač), a isti će se odvijati u programu radija Antena Zagreb za potrebe promocije radija i Sponzora Mesnice Ravlić.

Članak 2.

Ovim Pravilima (dalje u tekstu: Pravila), Priređivač definira pravila sudjelovanja i osvajanja nagrada u Nagradnom natječaju “Reci pa ispeci” (u daljnjem tekstu: Natječaj).

Članak 3.

Svrha Natječaja je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Sponzora i radio Antena Zagreb.

Članak 4.

Natječaj se realizira u periodu od 13. travnja 2020. godine do 07. svibnja 2020. godine.

Članak 5.

Ovim Pravilima se osigurava ravnopravnost svih sudionika i jednaka mogućnost za dobitak nakon ispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilima.

Članak 6.

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske, a nemaju djelatnici društva Antena Zagreb d.o.o., radija Antena Zagreb i vezanih kompanija, stalni suradnici i članovi njihovih užih obitelji. Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Članak 7.

Natječaj se realizira na način da svakog četvrtka u periodu od 13. travnja 2020. godine do 07. svibnja 2020. godine  DJ u eteru odabranom slušatelju pročita popis sa količinama za kupnju 10 namirnica. Slušatelj ima na raspolaganju 15 sekundi da ponovi količine i namirnice s popisa. Svaka točno ponovljena količina i namirnica vrijedi 100 kuna. Ako slušatelj ponovi jednu količinu i namirnicu osvaja 100 kuna, a ako ponovi točno svih 10 osvaja 1.000 kuna. Nagrađujemo ukupno 4 slušatelja.

Slušatelji se prijavljuju SMS-om s imenom, prezimenom i ključnim riječima „Reci pa ispeci“ na broj 60 123. Cijena SMS-a je 2,40 kn s uključenim PDV-om. Igra slušatelj koji je tog dana prvi poslao SMS nakon poziva DJ-a u eteru za igru.

Nagrada: Iznos od 100 do 1.000 kuna na loyalty kartici Mesnica Ravlić.

Članak 8.

Uručenje nagrade dobitniku organizirat će Sponzor, na način da se maksimalno zadovolje osnovni ciljevi provođenja Natječaja, te Uredba o zaštiti osobnih podataka.

Članak 9.

U slučaju opravdane sumnje u nepoštivanje ovih Pravila i općenito regularnosti Natječaja, Priređivač zadržava puno pravo bez daljnjih objašnjenja iz Natječaja isključiti slušatelja za kojeg se to smatra. Također, naknadnim utvrđivanjem bilo kakvog oblika nepravilnosti i/ili neregularnosti prijave i sudjelovanja u Natječaju od strane Dobitnika, Priređivač ima puno pravo Dobitniku oduzeti nagradu i dodijeliti je nekom drugom slušatelju.

Članak 10.

Nagrada se dobitniku šalje poštom. Nagradu nije moguće zamijeniti za novčanu naknadu. Trenutkom zaprimanja nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača igre prema dobitniku.

Priređivač nije odgovoran ukoliko dobitnik ne udovoljava kriterijima za korištenje nagrade (nije bio u mogućnosti ili je odbio javiti se na telefon ili sl.) te takva obrazloženja ne kvalificiraju za promjenu nagrade.

Članak  11.

U slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, otkloniti ili izbjeći (viša sila), Priređivač može privremeno ili trajno prekinuti Natječaj, te o tome na odgovarajući način obavijestiti javnost.

Članak 12.

Svojim sudjelovanjem u Natječaju i slanjem SMS-a, sudionici potvrđuju da su upoznati s Pravilnikom o nagradnom natječaju i da pristaju na pravila iz Pravilnika te  daju svoju privolu da se  njihovi prikupljeni  osnovni osobni podaci mogu obrađivati od strana Voditelja obrade ( Antena Zagreb d.o.o., Zagreb, Ul. Dragutina Domjanića 1, 01 66 90 601 ) sukladno ovom Pravilniku i sa sljedećom svrhom:

  • Obrada osobnih podataka sudionika sa svrhom prijave na nagradni natječaj
  • Proslijeđivanje dijela podataka dobitnika Natječaja sponzoru sa svrhom preuzimanja nagrade  
  • Objava dobitnika Natječaja u programu radija Antena Zagreb
  • Objava dobitnika na društvenim mrežama i web stranici Antene Zagreb sa svrhom promocije i realizacije Natječaja
  • Objava audio snimke na web stranici i društvenim mrežama Antene Zagreb

Pravna osnova obrade je privola ispitanika ( prijavljeni sudionik natječaja ), a kategorije osobnih podataka koje se prikupljaju su identifikacijski podaci  – ime i prezime, adresa, broj mobitela, audio snimka.

Prikupljeni osobni podaci sudionika i dobitnika Natječaja će se obrađivati isključivo za gore navedene svrhe. Obrada osobnih podataka dobitnika provodi se za vrijeme trajanja Natječaja odnosno do prestanka Natječaja po bilo kojoj osnovi. Osobni podaci dobitnika čuvat će u arhivi Voditelja obrade šest mjeseci nakon realizacije Natječaja i nakon toga će biti obrisani.

Prijavom putem SMS-a  dio osobnih podataka  ispitanika ( sudionika natječaja)  prikupljaju se i od strane ovlaštenog pružatelja usluge SMS porukatora.

Želimo potvrditi da su nam sve informacije vezane uz osobne podatke ispitanika ( sudionik natječaja )  izuzetno važne i da zaštitu  osobnih podataka smatramo vrlo ozbiljnom i tome pristupamo s velikom profesionalnom odgovornošću u skladu s Općom Uredbom o zaštiti osobnih podatka (EU2016/679 ) te pripadajućim zakonskim i podzakonskim aktima.  Izjava o privatnosti Voditelja obrade dostupna je na https://www.antenazagreb.hr/gdpr.

Davanje osobnih podataka i davanje suglasnosti ( privola ) na obradu je dobrovoljno, a davanje istih predstavlja uvjet nužan za realizaciju nagradnog natječaja i nagrade.

Prikupljeni osobni podaci Sudionika/Dobitnika neće se prenositi u treće zemlje (izvan EU), osim ako postoji zakonska obveza ili je dan izričiti pristanak ispitanika.

Ovim Pravilnikom i izjavom o Privatnosti (https://www.antenazagreb.hr/gdpr)  upoznajemo sudionike  natječaja o sljedećem:

  • imaju pravo zatražiti pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na Sudionika 
  • imaju  prava na ulaganje prigovora na obradu takvih podataka  te prava na prenosivost podataka
  • imaju mogućnosti opozvati predmetnu danu suglasnost ( privolu )  putem pisanog opoziva dostavljenog na adresu voditelja obrade ili putem elektroničke pošte na:  sluzbenik@mediatower.hr a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena
  • imaju pravo  na podnošenje prigovora nadzornom tijelu ( AZOP )

Prijavom na nagradni natječaj izjavljujete da ste punoljetni i da ste u mogućnosti dati suglasnost za obradu osobnih podataka.

Članak 13.

Sudjelovanjem u Natječaju svaki sudionik prihvaća gore navedena prava i obveze iz ovog

Pravilnika. U slučaju mogućeg spora utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Zagrebu.

Članak  14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na web stranici www.antenazagreb.hr a njegova valjanost traje do ispunjenja svih odredbi predviđenih pojedinim člancima Pravilnika.

U Zagrebu, 08.04.2020.                                               

Antena Zagreb d.o.o                                                                                                                                                          

Hrvoje Barišić,  direktor


Current track

Title

Artist