Nova prometna pravila o mjerenju brzine

Written by on 07/11/2019

Prijedlog za pravila o mjerenju brzine vozila u prometu je poslan u javnu raspravu i mijenja nekoliko važnih definicija.

Granice dopuštene pogreške za brzinu su plus ili minus 3km/h za brzine do 100 km/h i plus ili minus 3% za brzine iznad 100 km/h. Sigurnosne razlike kod mjerenja brzine do 100 km/h je 10 km/h, a za brzine iznad 100 km/h je 10%. Dokumentiranje prolaska kroz crveno svijetlo će morati koristiti dvije fotografije, a presretači će morati imati tri, jednu na početku mjerenja, jednu na kraju i jednu za prepoznavanje vozila. Mjerenjem brzine se može i kazniti vozače koji voze na premaloj udaljenosti od vozila ispred sebe u odnosu na brzinu vožnje.


Current track

Title

Artist